FA Robot on kahden perustajajäsenen vuosien kokemuksen tulos. FA Robot analysoi, suunnittelee ja rakentaa ratkaisuja automatisoiduille tuotantojärjestelmille.

Yhtiön strategia keskittyy laatuun, palveluun ja jatkuvaan uusien teknologioiden tutkimukseen. Yhtiön oma filosofia on luonut ja edistänyt sen kasvua. Uusien toimitilojen siirto Pradamanoon vuonna 2007 on ollut suuri harppaus FA Robotille ja pienestä liikkeestä on kasvanut organisoitu yhtiö. Kerääntynyt kokemus yli 150:n robottiratkaisun valmistuksesta ja toimituksesta, jatkuvat investoinnit tutkimukseen ja kehitystyöhön sekä henkilöstön jatkuva kouluttaminen uusimman tekniikan käyttöön takaavat yhtiön robottitehtaiden luotettavuuden ja laadun.

FA Robot suunnittelee ja rakentaa omia järjestelmiä sekä tuottaa omissa tiloissaan mekaanisia ja elektronisia osia.

Jatkuva ja intensiivinen integraatio suunnittelu- ja tuotantovaiheiden välillä mahdollistaa korkealaatuisen valmistuksen. Järjestelmän toteuttamisvaihe käynnistyy projektin loppuarvioinnin jälkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan laitteisto kootaan FA Robotin tehtaan erityisalueella, missä laiteratkaisut kootaan huolellisesti ja ohjelmoidusti. Lopuksi laitteistot testataan yhtiön insinöörien toimesta ennen asiakkaalle toimitusta. Testausvaiheessa kaikki FA Robot-yhtiön laitteistojen käyttäjät koulutetaan asianmukaisella tavalla. Tämä koulutus toteutetaan laitoksen käyttöönoton yhteydessä asiakkaan tiloissa yhtiön teknikoiden toimesta.

Tutustu valmistajan sivuihin »