Ponttauskone Marinus Powermax ja mekanisointi

Powermax on edistyksellinen ponttauskone, jossa yhdistyy katkaisu, huonojen kohtien poisto ja profilointi. Kone on suunniteltu puupaneelien, lattialautojen ja ulkovuorilautojen pääponttaukseen.

Categories: ,

Powermax on edistyksellinen ponttauskone, jossa yhdistyy katkaisu, huonojen kohtien poisto ja profilointi. Kone on suunniteltu puupaneelien, lattialautojen ja ulkovuorilautojen pääponttaukseen.

Tekninen erittely:

 1. Tukeva ja vakaa runkorakenne, konemitat 2.250 mm (pituus) x 1.500 mm (leveys) x 1.900 mm (korkeus)
 2. Jatkuvatoiminen syöttö tarkkuusasemoinnilla (servokäyttö)
 3. Paineilmatoimiset sivutyöntäjät takaavat suorakulmaisuuden
 4. PLC ohjaus
 5. Käyttö päätteeltä
 6. 2 servomoottoria takaavat parhaat mahdolliset liikkeet
 7. 2 katkaisumoottoria (3,0 kW)
 8. 2 suurinopeuksista jyrsinmoottoria, invertterillä

(molemmat 7.5 kW; 200 Hz; 12.000 1/min)

 1. 3 vaihteistoa, invertterillä
 2. 1 rumpumoottoria
 3. 15 paineilmasylinteriä venttiileineen
 4. 3 valokennoa
 5. 1 luminesenssianturi
 6. 3 induktiivista anturia
 7. Kone rakenne kokonaan suljettu, edessä avautuva turvaovi

 

Pituusmittaus:

Pituusmittausyksikkö näyttää kokonaispituuden ja neliömetrit näytöllä työstön aikana.

 

Puutavaran erittely:

Linjalla saavutetaan sekä laadullisesti että määrällisesti optimaaliset tulokset kaikissa

työskentely olosuhteissa, jos vialliset kappaleet poistetaan ennen linjaan syöttämistä,

esimerkiksi:

 • Käyrät ja vääntyneet kappaleet
 • Haljenneet kappaleet, joilla ei kuitenkaan pintakäsittelyn jälkeen olisi käyttöä

 

Työkappaleen mitat;

Leveys;      min. 45 mm, max. 300 mm

Pituus;       min. 550 mm, max. 6100 mm

(pituusmitat voimassa kun käyttö ilman mekaanisesti säädettävää magneettivastetta)

Paksuus;   min. 10 mm, max. 32 mm

Työstettävien kappaleiden on oltava suoria:

 • Kappaleen sivuvääryys: 3 mm/metri
 • Kappaleen käyryys pinnasta mitattuna max. 10 mm/metri
 • Kappaleen paksuusero max. 1 mm
 • HUOM! Syöttösuunta Powermat koneeseen vahvistettava
 • Työstettävän raaka-aineen hyväpuoli aina ylöspäin koneeseen syötettäessä
 • Työstettävän raaka-aineen naaraspontti (ura) koneen kiinteää vastetta vasten
 • Työstettävä kappale tulee ulos Powermat-koneesta urospontti edellä ja naaraspontti aina viimeisenä ulos.

 

Koneen liitäntätiedot:

 • Käyttöjännite 75A, 50 Hz, 3 x 400 V, 1 x 0-johto, 1 x maa.
 • Paineilma 6 Bar
 • Purunpoisto, halkaisija 200 mm, ilmannopeus 30 m/sek.

 

Vakiona toimitettava ohjelmointi:

2 pääohjelmaa:

 • Profilointi
 • Katkaisu

 

Molemmat pääohjelmat koostuvat kolmesta aliohjelmasta:

 1. Säädettävät pituudet: huonojen kohtien poisto, lopputuotteen pituus vaihtelee.
 2. Kiinteät pituudet: puutavara, jolla kiinteä pituus. Huonojen kohtien poisto ei mahdollista.
 3. Puutavaran optimointi (optimointijako portaaton välillä 0 -100 mm). Huonojen kohtien poisto mahdollinen. Voidaan määrittää jako esim. 10 cm:n välein. Esimerkki; vikojen väli 1455 mm à optimointi seuraavaan täyteen 100 mm à 1400 mm.

 

Toleranssit ja ehdot;

Ilman mekaanista magneettivastejärjestelmää:

Ilman mekaanista magneettivastejärjestelmää suoritettavan työstön asemointitarkkuus  on +/- 3 mm. Tämä toleranssi perustuu 120 m/min (koneen ketjukuljettimien nopeus, ei linjanopeus) syöttönopeuteen ja max. 20 kg painoiselle laudalle. Korkeammissa syöttönopeuksissa ja/tai painavammilla kappaleilla toleranssi voi olla suurempi.

20 mm työvara nettopituuteen on riittävä kun syötettävästä raaka-aineesta työstetään yksi (1) valmistuote. Jokainen seuraava kiinteä pituus joka yhdestä raakapituudesta

työstetään vaatii aina 20 mm ylimääräistä mittaa lisää raaka-aineen pituuteen.

Edellä olevat toleranssit edellyttävät:

 • Powermax:in eteen asetettava syöttölaite on tarkalleen synkronoitu toimimaan yhdessä Powermax:in päätyponttauskoneen nopeuden kanssa, syötettävien kappaleiden väli 150 – 250 mm.
 • Työstettävien kappaleiden on oltava suoria:
 • Kappaleen sivuvääryys: 3 mm/metri
 • Kappaleen käyryys pinnasta mitattuna max. 10 mm/metri
 • Kappaleen paksuusero max. 1 mm

 

Esimerkki 1: Haluttu kiinteäpituus on 1 x 3000 mm

Kokonaisnettopituus on 3000 mm =>

minimiraaka-ainepituus on 3000 mm + 20 mm = 3020 mm

 

Esimerkki 2: Haluttu kiinteäpituus on 2 x 1500 mm ja 1 x 1200 mm

Kokonaisnettopituus on 4200 mm =>

minimiraaka-ainepituus on 4200 mm + 20 mm + (2x20mm) = 4260 mm

 

Esimerkki 3: Haluttu kiinteäpituus on 2 x 1500 mm ja 2 x 1200 mm

Kokonaisnettopituus on 5400 mm =>

minimiraaka-ainepituus on 5400 mm + 20 mm + (3x20mm) = 5480 mm

 

Jos työkappaleesta jää ylimittaa voidaan valita toiminto joka katkoo jätepalan jätteeksi. Jos tätä toimintoa ei valita niin jätepalat  >500 mm katkaistaan maksimimittaan ja ajetaan koneesta ulos. Jätepalat <500 mm katkaistaan aina jätteeksi.

 

Toleranssit ja ehdot;

Mekaaninen vastejärjestelmä kahdella (2) magneettistopparilla (sis. vastejohteen ja kaksi magneettistopparia, ei sisällä rullakuljetinta vasteen alapuolelle):

Kone on varustettu mekaanisesti säädettävällä magneettivastejärjestelmällä jossa kaksi (2) pysäytys-stopparia. Kiinteät pituudet välillä 1050 mm – 6100 mm. Huonojen kohtien poisto ei ole mahdollista käytettäessä mekaanista magneettivastevastejärjestelmää.

 

Huom! Vasteen alapuolinen rullakuljetinrata ei sisälly toimitukseen.

Mekaanisen magneettivastejärjestelmän asemointitarkkuus  on +/- 1 mm. Magneettistoppareiden minimietäisyys toisistaan on  vähintään 200 mm.

10 mm työvara nettopituuteen on riittävä kun syötettävästä raaka-aineesta työstetään yksi (1) valmistuote. Jokainen seuraava kiinteä pituus joka yhdestä raakapituudesta

työstetään vaatii aina 15 mm ylimääräistä mittaa lisää raaka-aineen pituuteen.

Edellä olevat toleranssit edellyttävät:

 • Powermax:in eteen asetettava syöttölaite on tarkalleen synkronoitu toimimaan yhdessä Powermax:in päätyponttauskoneen nopeuden kanssa, syötettävien kappaleiden väli 150 – 250 mm.
 • Työstettävien kappaleiden on oltava suoria:
 • Kappaleen sivuvääryys: 3 mm/metri
 • Kappaleen käyryys pinnasta mitattuna max. 10 mm/metri
 • Kappaleen paksuusero max. 1 mm

Esimerkki 1: Haluttu kiinteäpituus on 1 x 3000 mm

Kokonaisnettopituus on 3000 mm =>

minimiraaka-ainepituus on 3000 mm + 10 mm = 3010 mm

 

Esimerkki 2: Haluttu kiinteäpituus on 2 x 1500 mm ja 1 x 1200 mm

Kokonaisnettopituus on 4200 mm =>

minimiraaka-ainepituus on 4200 mm + 10 mm + (2x15mm) = 4240 mm

 

Esimerkki 3: Haluttu kiinteäpituus on 2 x 1500 mm ja 2 x 1200 mm

Kokonaisnettopituus on 5400 mm =>

minimiraaka-ainepituus on 5400 mm + 10 mm + (3x15mm) = 5455 mm

 

Jos työkappaleesta jää ylimittaa voidaan valita toiminto joka katkoo jätepalan jätteeksi. Jos tätä toimintoa ei valita niin jätepalat  >500 mm katkaistaan maksimimittaan ja ajetaan koneesta ulos. Jätepalat <500 mm katkaistaan aina jätteeksi.

Alla koneen ohjeellinen päätyponttauksen kapasiteetti ilman vianpoistoa. Koneen kapasiteettiin vaikuttaa käytettävä raaka-aine ja dimensio ja kappaleväli.

 

Kapasiteetti:

Pituus (m)                      Ilman vastetta                 Vasteen kanssa            

5 m                                   15 kpl                                12 kpl

4 m                                   17 kpl                                14 kpl

3 m                                   19 kpl                                16 kpl

2 m                                   21 kpl                                17 kpl

 

Kapasiteettiarvojen saavuttamiseksi ovat seuraavien ehtojen täytyttävä:

 • Powermax:in eteen asetettava syöttölaite on tarkalleen synkronoitu toimimaan yhdessä Powermax:in päätyponttauskoneen nopeuden kanssa ja väli sisäänsyötettävien lautojen välillä täytyy olla 150 – 250 mm.
 • Työstettävien kappaleiden on oltava suoria:
 • Kappaleen sivuvääryys: 3 mm/metri
 • Kappaleen käyryys pinnasta mitattuna max. 10 mm/metri
 • Kappaleen paksuusero max. 1 mm

 

Yläpuoliset rullat koneessa:

Yläpuoliset rullat koneessa ovat kumirullat. Ulostulopuolella rullat ovat yläasennossa jotta voidaan välttyä syötettävän kappaleen pään vahingoittumiselta. Rullat laskeutuvat alas kun syötettävän kappaleen pään törmäys ei enää ole mahdollista.

 

Lisävaruste joka sisältyy pakettiin:

 • Ylimääräinen syöttöketju (kumipintaiset ketjut sisään- ja ulostulopuolelle)

 

Seuraavat tärkeät asiat on huomioitava mekanisointia suunniteltaessa;

Powermaxin ketjujen kiihtyvyys on 10 m/s2. Asiakas vastaa siitä että työkappaleet tuodaan hallitusti magneettivasteelle kun käytetään asiakkaan omaa kuljetinta koneen jälkeen.

Marinus antaa signaalin joka kertoo milloin työkappale on lähellä magneettistopparia jolloin ulostulokuljettimen pitää siirtää kappale varovasti = hitaasti ja tarkasti magneettistopparia vasten. Tämä on erittäin tärkeää jotta ulostulokuljetin ei aja kappaletta liian suurella voimalla magneettivastetta vasten.  Asiakkaan tulee myös huomioida että jos ulostulokuljettimen kitka suhteessa työkappaleeseen on liian suuri voi tapahtua ettei magneetti pysty pysäyttämään kappaletta. Tehdas suosittelee teräsrullia ulossyöttökuljettimelle.

 

 

 

1 kpl             MEKANISOINTILAITTEISTO (sisään- ja ulossyöttö)

                      Powermax-päätyponttauskoneen ympärille

                      Valmistaja:  Marinus Machinebouw b.v, Hollanti   – vm. 2014

 

Mekanisointiratkaisu käsittää seuraavan kokonaisuuden:

 

 

Sisäänsyöttö Powermax-päätyponttauskoneelle

 • Poikittaishihnakuljetin varustettuna vaihteistomoottorilla/invertteri,työkorkeus n. 970 mm
 • Mattokuljetin vaihteistomoottorilla/invertteri, työkorkeus n. 900 mm
 • Mattokuljetin on varustettu puskuritoiminnolla (kasettiasema) jossa ajettavat kappaleet voidaan pinota päällekkäin. Alimmainen kappale syötetään koneeseen. Metallilevy estää alimmaisen kappaleen yläpuolella olevia kappaleita joutumasta koneen syöttöön. Tämän metallilevyn etupuolella on paininrulla joka varmistaa että kappaleet ohjautuvat syöttöaukkoon. Kasettiasemaan syötettävien kappaleiden lukumäärää rajoitetaan sensorin avulla. Kun kasettiasema tulee täyteen pysähtyy poikittaiskuljetin. Kasettiasema voidaan rajoittaa toimimaan myös yhden kappaleen toiminnalla mikä tarkoittaa että toinen kappale syötetään vasta sen jälkeen kun ensimmäinen kappale on lähtenyt syöttöasemasta. Tämä toiminta pienentää kapasiteettia johtuen pidemmästä syöttövälistä kappaleiden välillä. Koneen käyttäjä vastaa että poikittaiskuljettimelle syötettävien kappaleiden välillä on tyhjää ( = kappaleet ei kiinni toisissaan).
 • Ajettavan kappaleen työleveyden mukaan koko syöttöjärjestelmä on siirrettävissä. Syöttöjärjestelmässä on useita lukituspisteitä joita ohjataan koneen puolelta yhden käden lukitus/vapautustoiminnolla. Mittanauha asemointia varten.
 • Syötettävän työkappaleen pituudet; min. 1800 mm ja max. 6100 mm
 • Syötettävän työkappaleen leveydet; min. 92 mm ja max. 200 mm
 • Syötettävän työkappaleen paksuudet; min. 10 mm ja max. 32 mm

 

 

Ulossyöttö Powermax-päätyponttauskoneelta Robotille

 • Mattokuljetin 6 metriä, servo-ohjattu. Työkorkeus n. 900 mm.

Ensimmäinen ulostuloasema.

 • Mattokuljetin 3 metriä, servo-ohjattu. Työkorkeus n. 900 mm.

Toinen ulostuloasema.

 • Molemmat mattokuljettimet ovat varustettu sensoreilla ja paininrullilla oikean pysäytyskohdan varmistamiseksi.
 • Asiakkaalla jo olemassa oleva magneettivaste tullaan modifioimaan ulossyöttöjärjestelmään.
 • Molemmissa ulostuloasemissa on yläpuolinen poikittaishihnakuljetin varustettuna servolla. Hihnoissa olevat ”sormet” tuovat kappaleet oikeassa asemassa ladelmaan. Vastelinjan puoleisten kappaleiden päiden asemointi +/- 1 mm tarkkuudella. Vasteen pituus n. 300 mm. Kappaleväli säädettävissä ohjausyksiköstä.
 • Kahden ulostuloaseman välinen väli on mahdollisimman lyhyt, n. 200 mm.
 • Poikittaiset ulostulokuljettimet varustettuina servoilla tuovat ladelmat loppuasemaan josta robotti (ei sisälly toimitukseen) poistaa ne linjalta.
 • Kun kappaleet ovat pituudeltaan 3 m – 4,5 m pitkiä tulevat kappaleet keskitetysti ulos ulostulolinjastolta. Tällöin mattokuljettimet ja poikittaiskuljettimet ovat synkronoituja toimimaan yhdessä. Toisen (jälkimmäisen) ulostuloaseman vaste asemoidaan oikeaan asemaan.
 • Yksittäisten ulostuloasemien kautta ajettavat työkappaleet voivat olla 1,0 m – 2,7 m pitkiä.
 • Ulostulojärjestelmä toimii vain kiinteillä mitoilla ja voi hallita max. kahta eripituutta. Yksittäinen ulostuloasema voi vastaanottaa vain yhtä pituutta kerrallaan.
 • Maksimi ladelman leveys on 1100 mm.

 

Erillinen ohjauskeskus mekanisointilaitteiden ohjaukseen

 • Erillinen ohjauskeskus varustettuna kosketusnäytöllä
 • Kaikki tarvittavat parametrit kuten esim. työkappaleen leveys, kappaleiden välit ulostulopuolella ja servomoottoreiden nopeudet voidaan säätää kosketusnäytöltä.
 • Kommunikointi mekanisointilinjan ja robotin välillä potentiovapaan kontaktin avulla.

 

Jätepalakuljetin

 • Nostava jätepalakuljetin, 1,3 m

 

Kapasiteetti

 • Mekanisointijärjestelmän kapasiteetti ei pienennä Powermax-koneen kapasiteettia

 

Liitäntä

 • Liitäntäteho 3 x 400 V/50 Hz. Jos linjassa käytetään vikavirtasuojaa on asiakkaan huolehdittava, että se on toimitettavan linjan taajuusmuuntimien kanssa yhteensopiva.